AHŞAP SUNUM YUVARLAK KANALLI END GRAIN

AHŞAP SUNUM YUVARLAK KANALLI END GRAIN Q: 35 H: 3 cm