AHŞAP KAPAKLI CAM STAND

Ebat :   AHŞAP KAPAKLI CAM STAND Q:16 cm H:14 cm 1,7 LT
Ahşap Türü : CEVİZ